Naše služby

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

arrowVymáhanie pohľadávok
arrowDražby nehnuteľných vecí
arrowDražby hnuteľných vecí
O priebehu exekučného konania sa môže oprávnený informovať kedykoľvek v úradných hodinách.


elektronický formulár - Informácie od zamestnávateľa

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 
Zoznam dražených exekvovaných
predmetov s informáciami o čase
konania dražby.
Pozrieť sekciu dražby
 
line

Vitajte na našej stránke

fotoNa základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávam exekučnú činnosť v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Predmetom činnosti súdneho exekútora je vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov na peňažné a nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Kontakt

JUDr. Jozef ĎURICA
Súdny exekútor
045 / 532 5239

Exekútorský úrad Zvolen
Borovianska cesta 17
960 01 Zvolen
fax: 045 / 540 1289
line
      Home      |      Exekúcie      |      Dražby      |      Dokumenty      |      Linky      |      Kontakt      
Copyright 2021     |     Všetky práva rezervované        
designed and powered by creoneo