DražbyPredmet dražby:   Rodinný dom Maďarský Svodín        [ Návrat dražby ]    [ Návrat pripravované dražby ]
 
 
Číslo:   EX 2005/03
Dátum:   . :. 00--
Čas:   :
Popis:   Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 456, vedený na LV č. 266 v kat. území Maďarský Svodín ako aj pozemky parc.č.3700/30, 3700/31. Najnižšie podanie je 24.500,- €
 
Rodinný dom Maďarský Svodín
Rodinný dom Maďarský Svodín

line
      Home      |      Exekúcie      |      Dražby      |      Dokumenty      |      Linky      |      Kontakt      
Copyright 2020     |     Všetky práva rezervované        
designed and powered by creoneo