DražbyPredmet dražby:   Rodinný dom bez pozemku, k.ú. Baláže        [ Návrat dražby ]    [ Návrat pripravované dražby ]
 
 
Číslo:   359EX 454/18
Dátum:   08. 08. 2019
Čas:   09:00
Popis:   Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na LV č. 32, okres Banská Bystrica, obec Baláže, kat.územie Baláže. Najnižšie podanie je 4.960,- €
 

line
      Home      |      Exekúcie      |      Dražby      |      Dokumenty      |      Linky      |      Kontakt      
Copyright 2019     |     Všetky práva rezervované        
designed and powered by creoneo