DražbyPredmet dražby:   Pozemok v obci Čamovce        [ Návrat dražby ]    [ Návrat pripravované dražby ]
 
 
Číslo:   359EX 95/21
Dátum:   . .
Čas:   :
Popis:   Predmetom dražby bude spoluvlastnícky podiel B2 na pozemku parc.č.EKN 1033/3 - trvalý trávny porast o výmere 152696m2, vedená na LV č. 584, okres Lučenec, obec Čamovce, kat.územie Čamovce.
 

line
      Home      |      Exekúcie      |      Dražby      |      Dokumenty      |      Linky      |      Kontakt      
Copyright 2021     |     Všetky práva rezervované        
designed and powered by creoneo